Právě jste koupili byt ?

07.11.2021

Vše dobře dopadlo, na katastru jste zapsaní jako noví vlastníci, máte za sebou převod energií, vyřízenou "pojistku" i novou "občanku" a těšíte se na stěhování a zútulňování svého nového domova ...  Než začnete přemýšlet, kam umístit sedačku a kde bude stát lednička, je tu ještě pár věcí, na které byste měli myslet.

S nabytím nové nemovitosti máte v prvním roce povinnost do 31.1. podat daňové přiznání pro daň z nemovitosti (platí vždy ten, kdo je vlastníkem k 1.1. daného roku). Přiznání se podává jen v prvním roce, dále už chodí složenky.

Pak je tu ještě povinnost nového vlastníka vůči správci domu (tím je obvykle Společenství vlastníků jednotek "SVJ"). Jedná se o povinnost oznámit SVJ své jméno, bydliště a počet osob, které budou jednotku užívat, a to bez zbytečného odkladu, tedy co nejdříve.

V případě, že vlastník jednotku pronajímá, je povinen SVJ oznámit stejné údaje také o všech osobách, které budou jednotku užívat, tedy budou mít v bytě domácnost. Tuto povinnost má i následně při každé změně údajů.

Tak na to nezapomeňte !

(pro své klienty mám formulář pro SVJ připravený :-)